1. پوست را به آرامی پاک کنید.
  2. به آرامی و به صورت یکنواخت از کرم ضد جوش را بر روی جوش ها بزنید.
  3. پوست صورت خود را کمی ماساژ دهید تا جذب شود.
  4. روزانه ۲-۳ بار این کار را تکرار کنید.